Oferty pracy


pilne terminowe prognozowane dowolne

Renomowana firma finansowo-informatyczna

Zadania:

  • praca w profesjonalnym zespole świadczącym usługi o charakterze projektowym dla klientów firmy w kraju i za granicą
  • optymalizacja procesów biznesowych przy zastosowaniu rozwiązań głównie z obszaru RPA (Robotic Process Automation). Analiza procesów klientów, dokumentowanie procesów, projektowanie obszarów zastosowania technologii RPA
  • elementy projektowania i konfiguracji procesów biznesowych w ramach systemu RPA
  • komunikacja i efektywna współpraca z klientami i zespołem

Kontakt:

 • Stanowisko: Konsultant RPA

Dla naszego Klienta, prężnie rozwijającej się firmy produkcyjnej z Poznania, poszukujemy osoby na stanowisko Koordynatora Działu Zakupów.

Zadania:

 • prowadzenie procesów zakupowych zgodnie z polityką firmy

 • koordynowanie pracy zespołu, wsparcie w zadaniach operacyjnych

 • monitorowanie stanów magazynowych w odniesieniu do planów sprzedaży i produkcji (harmonogramowanie dostaw)

 • negocjowanie kontraktów i warunków współpracy

 • prowadzenie regularnych analiz rynku surowców oraz wybranych kluczowych dostawców firmy

 • optymalizacja kosztów w ramach obszaru zakupów

 • przygotowywanie analiz i raportów

Kontakt:

 • Stanowisko: Koordynator Działu Zakupów

Dla naszego klienta firmy produkcyjnej z Poznania poszukujemy osób na stanowisko Specjalisty ds Jakości.

Zadania:

 • utrzymanie systemów jakości
 • weryfikacja dokumentacji jakościowej
 • analiza błędów jakościowych i definiowanie działań korygujących
 • rozpatrywanie reklamacji (kontakty z dostawcami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi)
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • ścisła współpraca międzywydziałowa, przede wszystkim z Działem Produkcji

Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. Jakości

Dla naszego klienta firmy produkcyjnej z Poznania poszukujemy osób na stanowisko Koordynatora Utrzymania Ruchu.

Zadania:

 • koordynacja pracy zespołu mechaników i elektryków liniowych

 • odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy maszyn produkcyjnych

 • naprawianie maszyn i urządzeń, diagnozowanie przyczyn usterek i awarii

 • realizacja planów Prewencyjnych

 • współpraca z serwisami zewnętrznymi

 • zarządzanie dokumentacją techniczną

Kontakt:

 • Stanowisko: Koordynator Zespołu Utrzymania Ruchu

Dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds Rejestracji Produktu.

Zadania:

 • opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej produktów kosmetycznych oraz chemicznych zgodnie z obowiązującym prawem
 • utrzymywanie kontaktów z urzędami rejestrującymi oraz z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą
 • monitorowanie wszelkich zmian w dokumentacji oraz w produktach wprowadzonych do obrotu
 • śledzenie przepisów prawnych i regulacjach
 • aktualizacja rejestracyjnych baz danych oraz archiwizacja dokumentacji


Kontakt:

 • Stanowisko: Specjalista ds. Rejestracji Produktu

Dla naszego Klienta, firmy BOLSIUS, lidera w branży produkcyjnej o stabilnej pozycji na rynku, zatrudniającego ponad 900 pracowników, eksportującego swoje produkty do ponad 50 krajów, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Inżyniera Instalac

Zadania:

 • nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją instalacji,
 • kontrola napraw, analiza awaryjności,
 • planowanie i kontrola budżetu działu na inwestycje i remonty,
 • zapewnienie regularnej konserwacji instalacji na wydziałach produkcyjnych,
 • raportowanie potrzeb z zakresu modernizacji, remontów,
 • planowanie i nadzór dostaw części zamiennych.

Kontakt:

 • Stanowisko: Inżynier Instalacji Przemysłowych
7
Krotoszyn

Dla naszego Klienta firmy BOLSIUS, lidera w branży produkcji świec o stabilnej pozycji na rynku, zatrudniającego ponad 900 pracowników, eksportującego swoje produkty do ponad 50 krajów, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Inżyniera Proces

Zadania:

  • dozór techniczny nad podległymi liniami produkcyjnymi

  • przeprowadzanie analiz procesu produkcyjnego

  • koordynowanie projektów dotyczących rozwoju procesu produkcyjnego nowych produktów

  • prowadzenie i weryfikacja dokumentacji inżynieryjnej,

  • współpraca z konstruktorami we wczesnych etapach rozwoju linii produkcyjnych

  • tworzenie wytycznych do procesu Bill of Process

  • współudział w tworzeniu kosztorysów produkcji

  • rozwijanie i wdrażanie nowych technologii do procesu produkcyjnego

  • rozwiązywanie problemów na linii produkcyjnej

  • prowadzenie analiz zdolności procesu w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych, wydajnościowych, jakościowych

Kontakt:

 • Stanowisko: Inżynier Procesu

W chwili obecnej dla Naszego Klienta, jednego z wiodących producentów na rynku systemów magazynowania poszukujemy kandydatów na stanowisko Doradcy Techniczno-Handlowego.

Zadania:

 • opracowywanie ofert techniczno-handlowych,

 • prowadzenie negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży,

 • rozbudowa bazy klientów,

 • utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami,

 • przeprowadzanie analiz i tworzenie raportów,

 • udzielanie klientom technicznego wsparcia i doradztwa.

Kontakt:

 • Stanowisko: Doradca Techniczno-Handlowy
9
Gliwice

W chwili obecnej dla Naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży produkcyjnej poszukujemy kilku Kandydatów na stanowisko Technika Serwisu.

Zadania:

 • Zapewnienie utrzymania ciągłości i sprawności maszyn oraz instalacji,
 • Konserwacja i kontrola już zainstalowanych systemów,
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń i maszyn,
 • Opracowywanie raportów dotyczących wykonywanych prac serwisowych,
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części niezbędne do wykonywania zleconych prac.

Kontakt:

 • Stanowisko: Technik serwisu

Dla naszego klienta renomowanej firmy z branży TSL o ugruntowanej pozycji na rynku poszukujemy ambitnych i doświadczonych osób na stanowisko:

Zadania:


  - Zarządzanie pracą oddziału firmy,
  - Aktywna rozbudowa struktur oddziału,
  - Zarządzanie relacjami z Klientami,
  Kontakt z klientami oraz partnerami Polskimi i zagranicznymi firmy,
  - Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych dla Klientów,
  - Negocjacje warunków zleceń z klientami,
  - Badanie rynku pod względem usług spedycyjnych,
  - Monitorowanie kosztów,

Kontakt:

 • Stanowisko: Kierownik działu spedycji międzynarodowej
11

Dla naszego stałego klienta, renomowanego koncernu z branży motoryzacyjnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Zadania:

  • Współpraca z głównymi konstruktorami firmy,
  • Opracowywanie dokumentacji,
  • Modernizowanie dokumentacji technicznej,

Kontakt:

 • Stanowisko: Kierownik działu elektrotechnicznego

Dla naszego Klienta, lidera w branży produkcyjnej o stabilnej pozycji na rynku, zatrudniającego ponad 900 pracowników, eksportującego swoje produkty do ponad 50 krajów, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Zadania:


  - nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją instalacji,
  - kontrola napraw, analiza awaryjności,
  - planowanie i kontrola budżetu działu na inwestycje i remonty,
  - zapewnienie regularnej konserwacji instlacji na wydziałach produkcyjnych,
  - raportowanie potrzeb z zakresu modernizacji, remontów,
  - planowanie i nadzór dostaw części zamiennych.

Kontakt:

 • Stanowisko: Inżynier instalacji przemysłowcyh

W chwili obecnej pracujemy dla zagranicznego koncernu produkcji spożywczej, posiadającego w Polsce kilka spółek i duży udział w rynku. Produkcja realizowana jest na nowoczesnych, zautomatyzowanych liniach przetwórstwa spożywczego (maszyny do sortowan

Zadania:

 • nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych oraz sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • nadzór nad dokumentacją maszyn i urządzeń,
 • kontrolę remontów, analizę awaryjności,
 • planowanie i kontrola budżetu działu na inwestycje i remonty,
 • zapewnienie regularnej konserwacji urządzeń na wydziałach produkcyjnych,
 • raportowanie potrzeb z zakresu modernizacji, remontów,
 • planowanie i nadzór dostaw części zamiennych.

Kontakt:

 • Stanowisko: Inżynier utrzymania ruchu

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Szkolenia i coaching - szczególnie badamy i rozwijamy kompetencje

Facebook Icon
©