Audyt personalny

Audyt personalny

Może zauważacie Państwo w Waszej firmie kumulowanie się zjawisk, na które coraz trudniej wpływać, unikać, poprawiać. Sami uczestniczycie i obserwujecie np. częste sytuacje wzajemnego niezrozumienia się, pozorną komunikację, niezadowolenie i frustrację, konflikty, psucie systemu motywacyjnego i wynagrodzeń. Być może, niepostrzeżenie, narastają przeciwieństwa interesów, gry o status i wpływ.

Audyt stanowi użyteczne narzędzie diagnostyczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Realizacja audytu personalnego pozwala na gruntowne zanalizowanie stanu relacji w przedsiębiorstwie, poznanie przekonań i oczekiwań załogi oraz wskazanie narzędzi naprawczych.

Moduły audytu – obszary badania: Audyt może zawierać większość n/w modułów czyli jest to audyt kompleksowy lub ograniczyć się do wybranych modułów najbardziej potrzebnych w obecnej sytuacji firmy czyli jest to audyt selektywny.

 • Funkcjonalność systemu administrowania personelem (SADP).
 • Analiza spójności i kompletności stosowanych narzędzi zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Funkcjonalność struktur organizacyjnych firmy.
 • Specyfika mechanizmów informacyjno-komunikacyjnych w firmie.
 • Integracja pracowników w firmie.
 • Postawy pracownicze: przekonania i nastawienia pracowników wobec celów firmy.
 • Analiza nastrojów pracowników i stopnia satysfakcji z pracy.
 • Gotowość pracowników do zmian.
 • Testowanie potencjału.

KORZYŚCI Z AUDYTU PERSONALNEGO

 • W kontekście pojedynczych pracowników.
 • W kontekście organizacji.

Wyniki audytu przedstawione w formie rozbudowanego raportu i rekomendacji dla zarządu powinny stanowić najważniejszą przesłankę do wytyczania planów w zakresie zasobów personalnych. W zależności od sytuacji firmy wyniki audytu mogą być wykorzystywane do działań naprawczych i doskonalących strukturę.

Wyniki audytu stanowić mogą m.in. przesłanki do:

 • dostosowania SADP do standardów wynikających z obowiązujących przepisów,
 • nadania systemowego, spójnego charakteru procedurom ZZL,
 • dostosowania struktury organizacyjnej firmy do strategii firmy,
 • wpływania na przebieg konfliktów interesów i prowadzonych gier
  o wpływy, zgodnie ze strategią firmy,
 • umożliwiania pracownikom wzbogacania zadań i metod pracy w firmie,
 • polepszenia procesów komunikowania się oraz korzystania i upowszechniania zasobów umiejętności oraz wiedzy w firmie,
 • zwiększenia trafności przewidywania postaw, sposobów kontrolowania, wzrostu motywacji pracowników
 • dostosowania programów szkoleń.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon