Outplacement

Outplacement

Nowoczesny rynek pracy wymaga od pracodawcy budowania pozytywnego wizerunku w środowisku. Zwolnienie to już nie tylko problem pracownika, który traci zatrudnienie, ale też pracodawcy, który może narazić na szwank wizerunek firmy, a także zmniejszyć motywację pracowników i ich lojalność wobec przedsiębiorstwa.

Negatywne konsekwencje zwolnienia są tym większe im dłużej zwalniany pracownik związany był z pracodawcą. Następują jednak sytuacje w życiu organizacji, gdy z różnych przyczyn firmy zmuszone są rozstać się z wieloletnim, często bardzo zasłużonym pracownikiem. W takich sytuacjach polecamy skorzystanie z usługi outplacementu indywidualnego, co jest elementem świadomego budowania wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy na rynku pracy oraz etyczną metodą rozstania się z pracownikiem.

Personnel College wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy i oferuje swoje usługi w dziedzinie outplacementu. Wielokrotnie prowadziliśmy na zlecenie różnych klientów proces wsparcia dla zwalnianych pracowników. Naszą usługę świadczymy, w miarę możliwości, od chwili rozpoczęcia się okresu wypowiedzenia, co daje zwalnianemu pracownikowi duże prawdopodobieństwo płynnego przejścia do nowego pracodawcy.

Etapy usługi obejmują:

  • diagnozę potencjału zawodowego zwalnianego pracownika,
  • doradztwo w pisaniu CV i listu motywacyjnego,
  • doradztwo w technikach poszukiwania pracy i uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych,
  • aktywne pośrednictwo pracy – wysyłkę rekomendacji kandydata do odpowiednich firm,
  • nadzorowanie kontaktów kandydatów z nowymi pracodawcami.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Spróbuj odwrotnie: dopasuj twój biznes do kompetencji utalentowanych pracowników

Facebook Icon