Nauka i Biznes

4 czerwca 2015
Polscy przedsiębiorcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Jak wynika z danych BKL, odsetek pracodawców, którzy zgłaszają problemy z rekrutacją, od lat waha się na poziomie około 80%. Problem niedoboru kompetencji nie omija także osób z wyższym wykształceniem. Zdaniem pracodawców osobom legitymującym się dyplomem uczelni wyższych, często brakuje zarówno kompetencji twardych jak i miękkich. Ścisła współpraca firm z uczelniami może w tym wypadku być panaceum na zaistniałą sytuację. Dlaczego sponsorowanie studiów przez firmy prywatne może się opłacać zarówno pracodawcom jak i potencjalnym pracownikom? (artykuł)   Na polskim rynku pracy w ostatnim czasie obserwujemy pewien paradoks – przybywa osób z udokumentowanym formalnie wyższym wykształceniem i ubywa osób z kompetencjami pożądanymi przez pracodawców. Jedynym Czytaj więcej

Zobacz także...

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon