Nauka i Biznes

4 czerwca 2015
Polscy przedsiębiorcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Jak wynika z danych BKL, odsetek pracodawców, którzy zgłaszają problemy z rekrutacją, od lat waha się na poziomie około 80%. Problem niedoboru kompetencji nie omija także osób z wyższym wykształceniem. Czytaj więcej

Zobacz także...


Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Spróbuj odwrotnie: dopasuj twój biznes do kompetencji utalentowanych pracowników

Facebook Icon