Misja

user

Naszą misją jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy generowanego przez działalność przedsiębiorstw w pełni wykorzystujących potencjał kapitału ludzkiego.

Misję tę realizujemy poprzez koncentrację na jak najlepszym zrozumieniu specyfiki organizacyjnej naszych partnerów, oraz wynikających z niej potrzebach.

Co więcej, stawiamy sobie za cel szczerość i uczciwość wobec naszych kandydatów, co do których stosujemy sprawiedliwie i rzetelne metody rekrutacyjne, pozwalające na najpełniejszą ocenę ich kompetencji i predyspozycji. Wierzymy, że w ten sposób dostarczamy możliwie najlepszych pracowników zapewniających stabilny rozwój firm.

 

 

    NIE PRZECZYTASZ W SIECI

    05.09.21 Bogusław Głowacki coach HRM Personnel College WYWIAD PROJEKCYJNY ( rozmowa kwalifikacyjna projekcyjno-transakcyjna ) W większości rekrutacji podstawowym narzędziem oceny kompetencji kandydata jest rozmowa kwalifikacyjna tradycyjnie zwana wywiadem. Zwykle , jeśli kandydat przeszedł przez wstępny Czytaj więcej

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon