Szkolenia

Nasza firma od początku swojej działalności prowadzi szkolenia zamknięte dla pracowników firm, podnosząc umiejętności w zakresie najbardziej kluczowych kompetencji pracowników. Zatrudniamy tylko Trenerów z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w biznesie. Nasi szkoleniowcy posiadają kierunkową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w tematach, z których prowadzą szkolenia. Szkolenia prowadzone są wyłącznie metodami aktywnymi: gry ról-symulacje indywidualne i grupowe, analiza przypadków, itp. Programy szkoleń są każdorazowo przygotowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Ich warsztatowa forma zapewnia dużą skuteczność.
Tematyka naszych szkoleń kształcących umiejętności psychozawodowe:

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KONTAKT Z KLIENTEM

 • Trening efektywnej komunikacji
 • Trening komunikacji niewerbalnej
 • Telemarketing – trening komunikacji telefonicznej
 • Trening negocjacji handlowych
 • Trening asertywności
 • Efektywna sprzedaż – trening profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta

SZKOLENIA DOSKONALĄCE SKUTECZNOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU

 • Sztuka prowadzenia spotkań i prezentacji – wystąpienia publiczne
 • Jak radzić sobie ze stresem – trening antystresowy
 • Sztuka wywierania wpływu
 • Automotywacja – droga do sukcesu
 • Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Autoprezentacja
 • Współpraca w zespole

SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA

 • Psychologia zarządzania – podstawy
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie konfliktem
 • Relacje przełożony podwładny (rozmowy oceniające)
 • Skuteczny kierownik
 • Warsztaty integracyjne
 • Zarządzanie zorientowane na rezultat

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

 • Prawo pracy dla praktyków
 • Kluczowe aspekty rekrutacji i selekcji pracowników

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon