Badanie potencjału

Badanie potencjału

Proponujemy Państwu przeprowadzenie procedury testowania potencjału pracowników Waszej firmy. Badanie potencjału może stanowić bardzo ważną część audytu personalnego lub też autonomiczną procedurę zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).

BADANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW
Czy rzeczywiście mamy właściwych ludzi do właściwych zadań?

Kierownicy i menedżerowie realizując strategię i cele firmy często zadają sobie pytanie o przyszłe możliwości swoich podwładnych, jak wysoko można podnosić im poprzeczkę w aspekcie profilu zadań czy ich ilości. Innymi słowy: czy i w jakim kierunku może się pracownik rozwijać, skorygować i poprawić swoje kwalifikacje.

CZYM JEST POTENCJAŁ OSOBOWY PRACOWNIKA?

Potencjał osobowy to ogół cech oraz funkcji psychologicznych, które osoba aktualnie w określonej fazie i na określonym poziomie posiada, jak np. typ inteligencji, komunikatywność, skłonność do ryzyka, umiejętność współpracy, stabilność emocjonalna itd.

Niektóre z tych cech nazywamy predyspozycjami zawodowymi, gdyż dzięki odpowiednim okolicznościom umożliwiają nabycie i wykonywanie określonych czynności i ról zawodowych. Konfigurację tych predyspozycji nazywamy potencjałem osobowym pracownika.

Badanie potencjału zatem:

  • wykazuje w jakim stopniu posiadane przez pracownika predyspozycje umożliwiają mu efektywne wykonywanie określonych celów i zadań,
  • identyfikuje predyspozycje,
  • weryfikuje funkcjonalność zadań wpisanych w dane stanowisko.

PRZYGOTOWANIE BADANIA

Przede wszystkim weryfikujemy i hierarchizujemy cele i zadania na określonym stanowisku oraz wyprowadzamy z nich modelową konfigurację predyspozycji osobowych. Następnie ustalamy, które i jak konkretne cechy będą badane, aby wyniki były maksymalnie wiarygodne oraz w jaki sposób zostaną one zaprezentowane.

Z cech osobowych najczęściej badamy:

  • ekstrawersja/introwersja,
  • równowaga emocjonalna, funkcjonowanie w stresie,
  • otwartość intelektualna, świadomość moralna i samokontrola,
  • skłonność do współżycia społecznego, stosunek do zmian, komunikatywność.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon