Ankieta marketingowa

Ankieta – zarządzanie kadrami w państwa firmie

Szanowni Państwo!
Dział Marketingu firmy PERSONNEL COLLEGE zwraca sie do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badań umożliwią nam lepsze rozpoznanie aktualnych tendencji na rynku pracy i potrzeb pracodawców.

1. W jaki sposób odbywała się rekrutacja pracowników na nowe stanowiska w firmie?

  • rekrutacja wewnętrzna spośród już zatrudnionych pracowników
  • rekrutacja spośród własnych kontaktów, znajomości
  • rekrutacja przez firmy doradztwa kadrowego

2. Z jaką częstotliwością Państwa firma naprzestrzeni ostatnich trzech lat poszukiwała pracowników?
3. Czy na niektórych stanowiskach wystąpiła szczególnie duża fluktuacja pracowników?


4. Czy przyczyną fluktuacji na tych stanowiskach mogła być niewystarczająca diagnoza przydatności kandydatów w trakcie rekrutacji i doboru?

5. Czy firma otrzymywała już oferty firm konsultingu kadrowego?

6. Czy firma korzystała/korzysta już z oferty firm konsultingu kadrowego?

7. Czy firma była usatysfakcjonowana usługami tej firmy?

8. Przyczyny z jakich dotychczas Państwa firma nie korzystała z usług doradztwa kadrowego?


9. Czy planują Państwo w najbliższym czasie zatrudnić nowych pracowników?

10. Czy Państwa firma zamierza w ciągu roku skorzystać z usług doradztwa kadrowego?

11. Jakie zadania w Państwa firmie byłyby najważniejsze dla konsultingu personalnego?


12. Identyfikacja Państwa firmy:
 

Nazwa:
Adres:
ulica:
kod poczt. i miasto:
Telefon:
Faks:

Rodzaj działalności:

Forma prawna:

Rodzaj kapitału:

Czy firma posiada wyodrębniony dział personalny?

Ilu pracowników łącznie zatrudnia Państwa firma?

Jak długa działa Państwa firma?

Dziękujemy za życzliwe i

rzetelne podejście do naszego badania!

PERSONNEL COLLEGE BG

 

Z poważaniem

Bogusław Głowacki – dyrektor

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Spróbuj odwrotnie: dopasuj twój biznes do kompetencji utalentowanych pracowników

Facebook Icon