Praca wg przepisów

6 lutego 2015
Praca wg przepisów:
29 stycznia 2015
Według obecnie obowiązujących przepisów prawa pracy tydzień pracy powinien trwać przeciętnie pięć dni. Niemniej jednak w szczególnych okolicznościach może zlecić pracownikowi prace w dniu dla niego wolnym. Kodeks pracy zalicza do nich sytuacje, gdy: –  zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony życia lub zdrowia, – zachodzi konieczność usunięcia awarii, – jest to podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy. Wszystkie trzy powyższe sytuacje zakładają wystąpienie nagłej potrzeby. Innymi słowy, praca w dniu wolnym nie może wynikać z zaplanowanego harmonogramu, ponieważ wówczas nie może być mowy o spełnieniu powyższego założenia. Niezależnie od liczby przepracowanych godzin, jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki w dniu Czytaj więcej

Zobacz także...

Praca wg przepisów:

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon