SZUKAM PRACOWNIKA NA STANOWISKO

 

Witaj Właścicielu ! Witaj HR –owcu !

Jeśli masz problem, gdyż powstał lub powstanie wakat, który trzeba obsadzić bardzo dobrym pracownikiem, ROZPOCZYNASZ REKRUTACJĘ i zastanawiasz się nad wyborem najlepszej firmy rekrutacyjnej … odpowiemy Tobie :

 • Jakie mamy referencje w obszarze podobnych stanowisk,
 • Czy podejmiemy się tej rekrutacji,
 • Jak widzimy jej stopień trudności (w skali od 1 do 6)
 • Jakie będzie przewidywane wynagrodzenie dla nas,
 • Jak długo potrwa prawdopodobnie rekrutacja.

Odpowiadamy tylko na maile służbowe

Wypełnij załączoną Kartę Opisu Stanowiska… A my odeślemy Tobie odpowiedź:

 

KARTA OPISU  STANOWISKA  – dla  potencjalnej rekrutacji

1. Stanowisko pracy nazwa,dział
2. Cele i zadania  pracownika na tym  stanowisku

3. Uprawnienia i odpowiedzialność przypisane do stanowiska (w jakim zakresie pracownik może podejmować samodzielne decyzje)

5. Wymagania ogólne i kompetencje potrzebne do pracy na analizowanym stanowisku
Wykształcenie ,
wiedza z zakresu ,
Doświadczenie Języki obce, oprogramowanie  itp.)

Szczególne kwalifikacje, uprawnienia
Cechy osobowościowe, predyspozycje kandydata
Cechy nie pożądane
6. Pracownik  zatrudniony na tym stanowisku:
– podlega służbowo (komu?)– sprawuje  nadzór  służbowy / funkcjonalny nad:(ile stanowisk /osób )
– współpracuje z podmiotami:(wewnętrznymi / zewnętrznymi)
7. Forma zatrudnienia (umowa o pracę):

 •   inne

8. Godziny pracy
9. Miejsce pracy (centrala, region, dzielnica)
1o. Wyposażenie ( samochód, urządzenia biurowe, telefon komórkowy i inne)
11. Oferowane miesięczne wynagrodzenie brutto (i inne benefity)  dla pracownika na
tym stanowisku
12.Termin rozpoczęcia pracy

Reprezentant ewentualnego Zleceniodawcy:

Rekrutacja

user Całkowita procedura rekrutacji i doboru pracowników:
 • Wyprofilowanie stanowiska w aspekcie zadań, kompetencji, wymogów kwalifikacyjnych oraz organizacyjnym
 • Uruchomienie zróżnicowanych źródeł kandydatur (baza własna, ogłoszenia, kontakty środowiskowo-zawodowe, inne)
 • Weryfikacja kwalifikacji merytorycznych i predyspozycji osobowych kandydatów pod względem zadań i warunków stanowiska
 • Prezentacja wybranych kandydatów w formie kilkuczęściowego orzeczenia kwalifikacyjnego (oceny i ich uzasadnienie) oraz umówienie minimum trzech kandydatów na ostateczną rozmowę kwalifikacyjną
 • Pomoc w adaptacji nowych pracowników do celów i zadań stanowiska w firmie.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Nasza marka znana jest już od kilkunastu lat!

Facebook Icon