Konferencja o badaniu kapitału ludzkiego

Co z tym kapitałem  ludzkim ?

W miniony piątek, 16 maja , w  biurowcu Delta w Poznaniu odbyła się konferencja  : „Pomiar wartości kapitału ludzkiego w firmie”   .Była to poznańska edycja objazdowej konferencji współfinansowanej przez EFS, a organizowana przez PARP  i SGH .Od nas, z dużym zaciekawieniem , wybrały się cztery osoby , gdyż narzędzia  i usługi audytu i controllingu personalnego wchodzą w skład naszych kluczowych usług .

Wg prelegentów, polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza MiŚP, nie doceniają inwestowania w kapitał ludzki, nie mają świadomości dynamiki wszystkich  kosztów pracowników oraz wskaźników efektywności. Nie stosują  narzędzi ,które pozwalałyby na gromadzenie informacji  i zracjonalizowanie decyzji biznesowych i personalnych ( mówimy o firmach zatrudniających co najmniej 25 osób )

I tu naprzeciw wychodzi właśnie innowacyjne narzędzie, zwane w skrócie NKL ( Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego ),tworzone właśnie przez ekspertów. Będzie to platforma informatyczna, dzięki której  zarząd firmy może rejestrować kilkadziesiąt wskaźników (czasowych ,kosztowych,efektywnościowych i jakościowych ) oraz generować rozbudowane raporty  do interpretacji i planowania działań .Platforma będzie wdrażana testowo przez 20 firm .

W trakcie prezentacji pojawiło się wiele pytan i sugestii. Dotyczyły one głównie  zasad, założeń modelu , a zwłaszcza  terminologii, która jest w środowisku i literaturze HR permanentnie dyskusyjna i jej taka czy inna operacjonalizacja  nie jest oczywista .( np. koszt inwestycji w pracownika,zaangażowanie, rentowność, efektywność, produktywność itp. ) .

Generalnie narzędzie wydaje się zbyt rozbudowane ,( także o zbytnich ambicjach uniwersalnych branżowo ) , aby je jako całościowy system od razu wdrażać.Być może lepszym rozwiązaniem byłoby rozbicie i wdrożenie w firmach np. jako 4-ech  podstawowych modułów ( grupy wskaźników ).  A następnie dopiero zintegrowanie w skorygowany , być może bardziej uproszczony w obsłudze system . Mogłaby też  funkcjonować wersja  typu „model rozwiazywania problemu diagnozy kapitału ludzkiego”  – a rozwiązanie konkretne ( informatyczne ) konstruowałaby dana firma sama sobie, biorąc pod uwagę swój kaliber i specyfikę.

Jednak głód dyskusji nie mógł zostać zaspokojony ze wzgl czasowych ale i dzięki  „ samodyscyplinie” wiodącego prelegenta ( dr Ł.Haromszeki z U.Wrocł. ).Np prawie w ogóle nie został poruszony problem analizowania i  interpretacji raportów  .A  ten etap może najbardziej zniechęcić managerów , którzy często oczekują ,że tak jak zalgorytmizowane jest rejestrowanie danych i generowanie raportów tak może być tez sformalizowane wyciąganie wniosków praktycznych o ludziach w firmie .A tak oczywiście nie jest.

Poza tym jest ostatnio trend na rynku pracy ,który staje w poprzek głównym celom tego typu narzedzi   ,np. trwałemu związaniu pracownika z firma poprzez tzw ścieżki kariery itp.Mowa o coraz większej mobilności pracowników ( nie tylko w poszukiwaniu lepszych pieniędzy ,ale  przez konieczność przekwalifikowywania się wymuszanemu przez  powstawanie całkowicie nowych zadań  i zawodów a wygasaniu poprzednich ).

Ogólnie spotkanie należało do bardzo inspirujących i udanych  – choćby przez to ,że zaprezentowano całościowy spójny model obejmujący ogromną ilość wskaźników  i ich wykorzystanie w raportach .Wersja testowa,która jest obecnie pilotowana na 20 firmach, została też udostępniona uczestnikom na CD.

    NIE PRZECZYTASZ W SIECI

    Bogusław Głowacki coach HRM Personnel College WYWIAD PROJEKCYJNY ( rozmowa kwalifikacyjna projekcyjno-transakcyjna ) W większości rekrutacji podst...
    Jesteś managerem, finansistą, prawnikiem , HRM – owcem ,specjalistą…… . Twoja praca polega głównie na efektywnej komunikacji, przekazyw...
    „Szanowni Państwo, IDZIE WOJNA. Niedługo wejdzie na rynek usług rekrutacyjnych system manBase. Jest to pierwsza na rynku wyszukiwarka kompetencji...

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Twój rozwój, Nasza satysfakcja!

Facebook Icon