Oceny okresowe

Oceny okresowe

Projektujemy i wdrażamy System Ocen Okresowych. Spełnia on rolę motywacyjną oraz jest narzędziem wspierającym funkcję kierowniczą przełożonych. Buduje pożądaną, proefektywnościową kulturę firmy.

Oceny okresowe przyczyniają się bowiem do:

zwiększenia wydajności pracy, zwiększenia akceptowalności norm i standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie, większego respektowania decyzji przełożonych, polepszenia komunikacji wewnętrznej przez jednolite i jednoznaczne skodyfikowanie działań ,procesów i struktur.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Twój rozwój, Nasza satysfakcja!

Facebook Icon