Oceny okresowe

Projektujemy i wdrażamy System Ocen Okresowych. Spełnia on rolę motywacyjną oraz jest narzędziem wspierającym funkcję kierowniczą przełożonych. Buduje pożądaną, proefektywnościową kulturę firmy.

Oceny okresowe przyczyniają się bowiem do:

zwiększenia wydajności pracy, zwiększenia akceptowalności norm i standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie, większego respektowania decyzji przełożonych, polepszenia komunikacji wewnętrznej przez jednolite i jednoznaczne skodyfikowanie działań ,procesów i struktur.

    NIE PRZECZYTASZ W SIECI

    05.09.21 Bogusław Głowacki coach HRM Personnel College WYWIAD PROJEKCYJNY ( rozmowa kwalifikacyjna projekcyjno-transakcyjna ) W większości rekruta...
    Jesteś managerem, finansistą, prawnikiem , HRM – owcem ,specjalistą…… . Twoja praca polega głównie na efektywnej komunikacji, przekazyw...
    „Szanowni Państwo, IDZIE WOJNA. Niedługo wejdzie na rynek usług rekrutacyjnych system manBase. Jest to pierwsza na rynku wyszukiwarka kompetencji...

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Twój rozwój, Nasza satysfakcja!

Facebook Icon